Inspiration & kunskap

En hållbar framtid börjar redan idag, och våra akustikdämpande lösningar är med och skapar den. Våra skickliga designers och produktutvecklare jobbar kontinuerligt med att söka nya hållbara lösningar och produktutveckla. Här finns ett axplock med referensinstallationer där ni kan få inspiration och också en del tillgänglig kunskap.