Placering av ljudabsorberande paneler

En bra placering av ljudabsorberande akustikpaneler påverkar akustiken i rummet och kan göra skillnad mellan en dålig och en bra ljudmiljö. Placeringen kan variera beroende på vilken typ av paneler används och vad som är det främsta syftet med installationen.

Fyra placeringstips:

Väggar
 

Placera på väggarna där ljudet reflekteras mest – på motsatta sidor av rummet för att skapa en balanserad akustik.

Tak
 

Placering på taket för att minska efterklangstiden

Bakom högtalare & ljudkällor

För att minimera reflektioner som kan förvränga ljudet

Hörn
 

Placering i hörnen för att minska fördröjd, förvrängd efterklang och en ojämn bas i rummet.